Op 23 Juni j.l. zag ik aan het Grote Gat bij Oostburg drie keer Wouwaapjes vliegen, eerst een ♂, toen een paartje en later nog eens een ♀. Wouwaapjes worden aan verschillende Zeeuwse kreken met brede rietzomen geregeld gezien, o.a. op Zuid-Beveland en West-Zeeuws Vlaanderen. Ik vermeld het bovenstaande, omdat ik van het ♂ van het paar een eigenaardige manier van vliegen waarnam, die ik voor een baltsvlucht aanzag: de vogel vloog met ver doorslaande vleugels en in een opvallend langzaam tempo: hij had echter dezelfde snelheid als het ♀, dat achter hem vloog. Deze wijze van „overdreven” vliegen, zien we ook bij de balts van de Scholekster en de Holenduif en wellicht nog meer soorten. Van de Wouwaap was dit. voor zover mij bekend, nimmer waargenomen. The Handbook of British Birds zegt: „No display is recorded”.