Evenals in de herfst van 1953 en 1954 heeft de vogelwerkgroep „Haarlem” deze herfst dagelijks aan de kust bij het einde van de Bloemendaalse Zeeweg waargenomen en wel van 24 september tot en met 6 november. Er werd bij toerbeurt gepost. Meestal van 7 tot 8 uur ’s morgens, soms langer en op de zondagen de gehele ochtend. Aan de binnenduinrand (Brouwerskolkkopje) was ook een post. Het Haarlems Dagblad publiceerde weer dagelijks trekberichten. Tijdens het mooie weer van eind september is de vinkentrek in Scandinavië begonnen. Dit jaar zijn de meeste vinken bij ons reeds in de eerste week van oktober langs gekomen. In 1953 viel het hoogtepunt in de tweede week van die maand en in 1954 nog later, namelijk in de tweede helft van oktober, zodat 1955 een jaar gebleken is met een vroege vinkentrek. Ook de spreeuw is vroeg gekomen. Indien de aantallen, verkregen door waarneming in het eerste uur na zonsopgang, bij elkaar worden geteld, dan is dit jaar de 5000 bereikt op 10 oktober, in 1953 op 12 oktober en in 1954 pas op 23 oktober. De herfst van 1954 was dus een najaar met late trek, terwijl 1955 en 1953 in dit opzicht weinig met elkaar verschillen. De eerste bonte kraai verscheen deze herfst op 9 oktober; in 1953 op 8 oktober en in 1954 pas op 16 oktober, hetgeen bij het voorgaande mooi aansluit.