De jaarvergadering van de Club van Zeetrekwaarnemers zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 22 april. Graag nodigen we alle leden uit deze dag bij te wonen. In voorgaande jaren werd de vergadering steeds in Utrecht of in Artis te Amsterdam gehouden. Dit jaar zijn beide traditionele ruimten helaas niet beschikbaar. Daarom is uiteindelijk de volgende ruimte vastgesteld: Grote Collegezaal, Vrije Universiteit, Boelolaan 1085, Amsterdam-Z. Hoewel we beseffen dat deze plaats met openbaar vervoer moeilijk is te bereiken, hebben, we er de voorkeur aan gegeven boven een onbekend adres in een andere plaats.