In verband met mijn studie naar de geografische herkomst van de in ons land vernamelde Noordse Stormvogels, is het wellicht voor velen binnen de Club van Zeetrekwaarnemers interessant enkele van mijn bevindingen te vernemen.