In het archief van de Club van Zeetrekwaarnemers bevinden zich slechts de volgande gevallen van geheel donkere Noordse Stormvogels: 21 december 1974 – Noordwijk – vondst levend op strand 2 november 1976 – Schiermonnikoog 27 december 1976 – Hondsbossche Zeewering (abusievelijk niet in seizoenverslag) Notatis op de uurtotaalkaarten: Men wordt verzocht om in de vierde kolom een, L, I, D of ? te plaatsen. Dit laatste teken omdat het vaak bij slechte lichtomstandigheden niet mogelijk is, de kleurfase te bepalen. Bij geheel donkere exemplaren wel graag een goede beschrijving op de achterzijde van de kaart!