Van Ruud Luntz ontvingen we de resultaten van een door hem georganiseerde telling van stookolieslachtoffers langs de Nederlandse kust in het weekend van 26/27 februari 1977. Van de meest kenmerkende kustvogels zijn de gegevens in onderstaande tabel samengevat. Wat bijvoorbeeld de aandacht trekt is dat van de 8 duikers er 7 als Roodkeelduiker zijn gedetermineerd – als bevestiging van het tot nu toe gevormde beeld -, dat de alk precies éénderde van het aantal Alk/Zeekoeten uitmaakt, en voorts dat er door de twee meest zuidelijke telposten 4 Kleine Mantelmeeuwen worden opgegeven.