Voor U ligt het eerste nummer van de Takkeling*), een nieuwsbrief voor roofvogeliefhebbers, geïnitieerd door de Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland (WRNON). Hoewel de WRNON actief is in de noordelijke provincies, is de Takkeling bedoeld voor roofvogelliefhebbers in heel Nederland. Wij lopen al langer met het idee om aansluiting te zoeken bij andere (roof) vogelwerkgroepen met activiteiten als de onze (bestrijden van vervolging en het verzamelen van informatie over roofvogels). We zien dit bulletin als een eerste stap in deze richting. De naam is enigszins symbolisch. Hoewel een takkeling al een eind op de goede weg is, wordt zijn voortbestaan nog door vele factoren bedreigd, waarvan voedselgebrek één van de belangrijkste is. Zo ook deze Takkeling.