Mede als gevolg van elkaar opvolgende bezuinigingsoperaties bij de Rijksoverheid heeft de directie van het DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO) een aantal maatregelen moeten nemen met grote gevolgen voor het wilde-fauna-onderzoek. Allereerst werd eind september 1992 bekend gemaakt dat de afdeling Biochemie en Toxicologie per 1-1-1993 zou worden opgeheven. Vervolgens heeft in februari van dit jaar – in overleg met de Dienst voor Landbouwkundig Onderzoek (DLO), het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) en de Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij – een herbezinning op het doel van het wilde-fauna-onderzoek plaatsgevonden. Op grond hiervan heeft de directie van het CDI-DLO besloten het incidentenonderzoek aan wilde fauna drastisch te beperken. Deze beperking wordt gerealiseerd door een strenger acceptatiebeleid (geen inzendingen door particulieren, geen onderzoek zonder konkrete vraagstelling en/of vindgegevens) en door het instellen van tarieven voor chemisch-toxicologisch onderzoek.