Ze waren alweer vroeg terug in hun broedgebied, de Bruine Kiekendieven. Eind maart was het eerste paar al gearriveerd. Begin april, toen ik wederom in het gebied aanwezig was, waren drie paren bezig met nestbouw. Een vierde vrouwtje was in haar eentje bezig met bouwen. De onderlinge nestafstanden waren niet groot, zodat het hele tafereel makkelijk kon worden gevolgd. Begin mei waren de vrouwtjes “weg” en de mannetjes sleepten druk met voer heen en weer. Er is in deze periode geen nestcontrole uitgevoerd omdat het gebied vrij moeilijk toegankelijk is en de sporen in het riet goed zichtbaar zijn. Vanaf half juni, toen de vier gelokaliseerde nesten werden bezocht en de jongen werden geringd, ben ik nog diverse keren wezen kijken om de boel in de gaten te houden. Het viel me op dat er niet alleen vier adulte vrouwen rondvlogen, maar ook een onvolwassen vrouwtje. Ik heb niet kunnen vaststellen wanneer deze laatste is gearriveerd. Wel zag ik dat ze met een aldaar broedend adult vrouwtje (met grote jongen) schijnprooioverdrachten uitvoerde. Het onvolwasen vrouwtje vertoonde wel jachtgedrag maar ik heb nooit kunnen constateren dat ze wat ving. Ze maakte een bepaald geluid waarop het adulte vrouwtje reageerde door aan te komen vliegen. Hierna volgde dan een schijn-prooioverdracht.