Onderweg naar en van een vakantie op het eiland Cape Clean ( Zuid – Ierland) zijn vanaf de boot Swansea – Cork v.v. de aanwezige zeevogels geteld. Vanaf de boot waren wij in de gelegenheid zeevogels te tellen die zich niet direct onder de kust bevinden. Het is bekend dat bepaalde soorten graag dicht onder de kust blijven, terwijl andere de oceaan prefereren. In de periode tussen beide tellingen werd gedurende twintig dagen iedere dag vanaf Cape Clear geteld. Een vergelijking met de hier in kustwater waargenomen zeevogels kon zodoende gemaakt worden. In het onderstaande wordt uit gegaan van de telling op de terugreis ( 17 augustus 1977) daar zowel het aantal teluren als het relatief aantal zeevogels hier hoger lag dan op de heenreis ( 27 juli 1977). De observaties hebben het karakter van een transekt. De route van de boot alsrede de trunsekten staan aangegeven in fig. 1. De afstand van Cape Clear tot het transekt bedraagt 100 – 230 km.