De unieke mogelijkheid om gedurende vier weken waarnemingen te kunnen doen vanaf het voormalige REM-eiland, hebben we al in de april-mededelingen van dit jaar toegelicht. We zijn vooral rijkswaterstaat erg dankbaar voor de plezierige wijze waarop de voornemens werden gerealiseerd. Ook de Landelijke vereniging tot behoud van de waddenzee heeft ons financieel in de bijkomende kosten gesteund, waardoor de noodzakelijke bijdrage uit onze kas en de bijdragen van de waarnemers beperkt konden blijven. Bijna zonder wijziging kon alles doorgang vinden. Oorspronkelijk was het plan om de 2e en 4e week van april en ook de 2e en 4e week van mei te posten. in april is dat uiteindelijk de 3a en 4e week aaneensluitend geworden, terwijl door omstandigheden in de 4e week van mei alleen de eerste helft van de week kon worden benut. De waarnemingsomstandigheden op het eiland bleken ideaal te zijn. Een hoogte van ca 11 meter boven zeeniveau, en rondom het vierkante eiland overal gelegenheid om overdekt te zitten en op statief met kijker of telescoop waar te nemen. De combinatie van twee waarnemers was steeds een goede zaak. Eén om richting strand te observeren, en gelijktijdig één om in tegenovergestelde richting westelijk van het eiland waar te nemen.

Mededelingen van de Club van Zeetrekwaarnemers

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Zeevogelgroep

Frank de Miranda. (1978). Vergelijkende resultaten naar aanleiding van waarnemingen in april en mei 1978 vanaf Meetpost Noordwijk (voormalig REM-eiland). Mededelingen van de Club van Zeetrekwaarnemers, 1(2), 7–22.