In het seizoen 1977/1978 werd een drietal strandtellingen georganiseerd: in november, januari en maart, steeds ongeveer in het midden van de maand. Alleen de januaritelling is volledig geslaagd. Toen werd bijna 100 % van de totale kustlengte geteld. In november er maart was dit slechts 65 %.