In de kolonies van de noordelijke Atlantische Oceaan broeden enige tientallen miljóenen Papegaaiduikers; de grootste kolonies met meer dan een miljoen broedvogels treffen we aan op IJsland, Noorwegen, de Faer Oer en Caneda. Kleinere aantallen broeden op Groenland, Spitsbergen en Groot Britannië. Gezien de toen reeds vermoede achteruitgang van het Britse broadbestand werd in 1969 de operatie Seafarer gestart. Deze had tot doel een totaaloverzicht te krijgen van de aantallen in alle bekende zeevogelkolonies. In Groot Britannië broeden nu ca 600.000 paar PDS, waarvan de helft op St Kilda.