Aan de hand van enkele inleidende dia’s werden de toehoorders vertrouwd gemaakt met het broedeiland, een 3 ha groot gebied temidden van de koraalriffen op het zuideinde van het Great Barrier Reef, Australië. Op het eiland broeden zes soorten sterns, wat de aanleiding vormde voor het onderzoek dat Hulsman startte in 1973. Het voorkomen van verwante soorten in één gebied (sympatrie) is reeds vaak het onderwerp van studie geweest. Meestal richt het zich op de vraag in hoeverre competitie om natuurlijke hulpbronnen (b.v. voedsel, nestplaatsen) tussen de soorten onderling een rol speelt. Voor de duidelijkheid beperkt Hulsman zich in zijn voordracht tot vier soorten sterns: twee kleinere en twee grotere soorten. Achtereenvolgens worden de soorten op voedsel, fouregsergedrag en habitat vergaleken.