Tijdens de op 13 Januari j.l. gehouden bestuursvergadering is uitvoerig ingegaan op de manier waarop de CvZ waarnemingen op juistheid van determinatie dient te beoordelen. Het was zeker niet de eerste keer dat dit onderwerp ter sprake kwam, en er is in het mededelingenbied ook al verschillende malen over geschreven. Toch hebben verschillende leden verzocht om wat meer duidelijkheid op dit punt – Een 1e winter Kleinste Jager dient – vooral wegens mogelijke verwarring met Kleine Jager – uitvoerig gedocumenteerd te zijn. – December waarnemingen van de Grauwe Pijlstormvogel dienen uitvoeriger gedocumenteerd te zijn dan oktoberwaarnemingen van deze soort. – Parelduikers dienen wel gedocumenteerd te zijn: Roodkeelduikers niet noodzakelijkerwijs. Bij de beoordeling komen verschillende zaken aan de orde: – Sluit de documentatie andere soorten uit? (Vgl. Papegaaiduikers met “borstbandje” VS juv. Alk; Grauwe Pijlstormvogel op afstand VS Kleine Jager; Vorkstaartmeeuw VS Owergmeeuw; Burgemeester VS leucistische of albinistische meeuw) – Verschil of overeenkomst in determinatie bij verschillende ervaren waarnemers. Verschil van mening kan ertoe leiden dat de waarneming niet geaccepteerd wordt. Het bestuur echt het lang niet altijd mogelijk en gewenst om te oordelen wie “gelijk” had. – Samenhang met andere waarnemingen van dezelfde waarnemer(s). Dit aspect zullen sommigen misschien aanvechtbaar vinden, maar er valt bij het opzetten van een goed gedocumenteerde reeks waarnemingen niet aan te ontkomen. Er wordt speciaal gedoeld op andere waarnemingen van dezelfde soort (Vgl. een waarnemer die regelmatig sumier beschreven groepjes Lachsterns ziet. De documentatie is dan extra van belang).