Ten opzichte van voorgaande jaren zijn in de eerste maanden van 1979 grote aantallen vogels langs het Noordzeestrand gevonden. De bijzondere weersomstandigheden zullen daar ten dels debet aan zijn. De strenge winter ligt ons immers nog vers in het geheugen. Dit actuele aspect aan de tellingen heeft ons ertoe gebracht niet te wachten met publicatie tot het einde van het huidige onderzoek. De wijze van presentatie is echter zo beknopt mogelijk gehouden. In 1979 (jan, feb, mrt) werden de gegevens door een vijftiental tellers verstrekt. Het gehele Noordzeestrand van da Haringvlietbrug tot en met de Cocksdorp (Texel) word min of meer grondig onderzocht.