Door de aanwezige leden werd nadrukkelijk gevraagd om projakten waaraan veel leden kunnen deelnemen. Na de Operation Seafarer is vrijwel niats meer georganiseerd. Het bestuur zal beginnen met een projekt om systemathisch zeevogels vanaf ferry’s te gaan tellen. Ook wordt gewerkt aan een systeem om os vals waarnemingen van schepen en booreilanden overzichtelijk te maken. Met nieuwe broedvogeltellingen zal voorlopig niet begonnen worden. Wel wordt het zoeken naar betrouwbars telmethoden gestimuleerd. De verschijning van het Seabird Report ondervindt veel vertraging omdat in het bestuur van de groep geen redakteur is opgenoman. De nieuws bestuursleden uillen op korts termijn weer een Raport uitbrengen, omdat er zonder veel moeite voor voldgende artikelen gezorgd kan worden. Ook overweegt het bestuur om te komen tot een International Seabird Report.