Al eerder is een lijst gepubliceerd van literatuur over zeevogels uit de jaren 1960 – 75. De bedoeling van deze lijst is bekendheid te geven aan gepubliceerde artikeen uit 1977 en 1978. Deze lijst is samengesteld door alle interessante tijdschriften door te zoeken die aanwezig zijn in de bibliotheek van de NCU. Daaruit zijn gehaald de artikelen die handelen over het leven van Europese zeevogels, en dus evt. van belang zijn voor het uitwerken van de Nederlandse zeetrekgegevens. Zeer korte stukken zijn in het algemeen niet opgenomen. Het lijkt me teveel ruimte innemen alle doorgezochte tijdschriften hier op te noemen. Helaas waren van 1978 nog lang niet alle nummers binnen, deze zullen voor een volgende lijst doorgezocht worden.