Naast het publiceren van de tijdens de kusttellingen verzamelde gegevens bestaat één van de voorgestelde aktiviteiten van de Club van Zeetrekwaarnemers uit het coördineren van op volle zee verrichte waarnemingen, De sprong in onbekende diepte zou dan eindelijk gemaakt moeten worden. Duidelijk is dat een grondig onderzoek van het Noordzeegebied in zijn totaliteit slechts mogelijk is met medewerking van álle omringende landen (U.K., Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen). De vraag in hoeverre op deze medewerking kan worden gerekend is ondergeschikt aan dit verhaal maar voorlopig heeft het belangrijkste Noordzeeland (Groot-Brittanië) zijn uitdrukkelijke medewerking toegezegd (de Britse Seabirdgroup had zelf al tot op zekere hoogte uitgewerkte plannen wat dit betreft).