Verslag naar aanleiding van waarnemingen aan zeevogels in oktober en november vanaf Meetpost Noordwijk en een vergelijking met de resultaten van de posten aan de Noord- en Zuid Hollandse kust.