Hoewel het onderzoek naar uiterlijk en verspreiding van de diverse kleurvormen van de Kleine Jager in principe puur uit persoonlijke interesse van ondergetekende voortvloeide,bleek,na diverse gesprekken met CvZ.-leden (ea.),een zo grote belangstelling te bestaan voor de resultaten dat enkele in deze vorm gepubliceerd worden. Onderstaand worden een type-indeling van de adulte Kleine Jager alsmede een overzichtskaart van het West-Palaearctisch verspreidingsgebied (plus Oost Groenland) waarop aangegeven de “polymorph ratio-cline” (zie Southern 1943) geleverd.