In de mededelingen van de CvZ van april 1979 zijn een aantal beschrijvingen vermeld van waarnemingen die volgens de gemaakte afspraken met de CNA, door de CvZ worden beoordeeld. In dit vervolgartikel worden de beschrijvingen herhaald en wordt een toelichting gegeven op het standpunt van het bestuur over mogelijke aanvaarding. De voorbeelden in deze toelichting zijn zo dat geen van de zes waarnemingen naar het oordeel van het bestuur kon worden aanvaard. Eventuele reacties op dit standpunt worden op prijs gesteld.