In het nu volgende overzicht worden de genomen beslissingen van de CDNA vermeld voor zover de waarnemingen betrekking hebben – op voor de CvZ relevante soorten, en – op waarnemingan welke genoemd zijn in verslag 15 (tweede helft 1978) en 16 (winter 1979) of op waarnemingen welke niet in verslag 15 of 16 zijn genoemd, maar toch door de CONA behandeld zijn en aanvaard zijn.