In de “Mededelingen” van april 1979 verscheen een lijst met literatuur over zeevogels. Dit is een vervolg hiervan, aangevuld met wat het afgelopen jaar is gepubliceerd. Zeeëenden zijn nu ook opgenomen. Tijdschriften die aanwezig zijn in de bibliotheek van de N.D.U. zijn doorzocht. Deze zullen hierna worden opgesomd met het jaartal en eventueel de betreffende nummers. Als ismand aanvullingen heeft zijn deze zeer welkom!