Abusievelijk zijn de volgende waarnemingen niet in verslag nr. 15 opgenomen: Noordse Pijlstormvogel: 1 ex van de subsp “mauretanicus” op 11-09-78 bij Scheveningen, vliegend in zuidelijke richting Vaal Stormvogeltje: 1 ex noord op 1-10-78 bij Scheveningen Papegaaiduiker: 1 ex zuid op 29-09-78 aan de Hondsbossche