Zoals voorgesteld op de afgelopen jaarvergadering (apr.’80 te Utrecht), is het bestuur van de Club van Zeetrekwaarnemenrs gewisseld.Het ligt in de bedoeling de volgende bestuurssamenetelling op de komende huishoudelijke vergadering aan de leden voor te stellen ter bekrachtiging; C. J. Camphuysen voorzitter Amsterdam P.L.Meininger penningmweester Middelburg M.R.van Eerden Lelystad A.v.d.Niet Voorburg F.J.Maas Amsterdam/den Eurg J.E.den Ouden archivaris Amsterdam