Hoewel we dankzij intensief telwerk een goed overzicht hebben van de zeetrek aan de Hollandse kust, is er sinds 1975 meer en meer de klad gekomen in het verzamelen van gegevens op de waddeneilanden.Het is dan ook bijzonder verheugend te constateren dat er althans van de kant van Texel weer belangrijk meer wordt goteld.Het voorliggende verslag van Frits-Jan Maas kan worden gezien als eerste stap bij het stimuleren van het zeetrek-telwerk op onze waddeneilanden. Hoewel het verslag relatief weinig kwantitatieve gegevens biedt, behalve vermelding van topdagen resp. -uren is een vergelijking met de door CvZ. halfjaarlijks gepubliceerde gegevens goed mogelijk.De gehanteerde periode-indeling is gelijk en de figuren zijn getekend volgens een patroon wat we al kennen van voornoemde CvZpublicaties.