Het Herald Natuur Fonds heeft de CvZ gevraagd een bijdrage te leveren aan een tentoonstelling over de Noordzee. De CvZ ontvangt bij deelname een vergoeding van f500. Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om op de uitnodiging in te gaan. De CvZ krijgt in de tentoonstellingsruimte een stuk muur toegewesen, dat naar eigen inzicht “gevuld” mag worden. Voor 10 april moet een ontwerp ingediend worden van hetgeen de CvZ aan informatie wil geven.