In het tweede mededelingenblad van vorig jaar werd de bestuurswisseling kenbaar gemaakt. Alleen Mennobart van Eerden en Peter Meininger bleven in het bestuur. Begin 1981 echter maakte ook Peter kenbaar zijn taken als penningmeester niet meer te willen/kunnen vervullen. Met Frank van der Meer dachten wij zijn opvolger te hebben gevonden. Hiermee is de volledige bestuurswisseling voltooid. Op de komende huishoudelijjke vergadering zal het bestuur worden voorgesteld. Eventuele opof aanmerkingen omtrent deze samenatelling graag voordien aan mijn adres. Voor zover de contributies over 1981 nog niet zijn voldaan dient dit echter nog op de oude vertrouwde manier te geschieden (enige spoed wordt ten zeerste op prijs gesteld).