De verslaggeving van de CvZ naar buiten, in het tijdschrift Limosa van de NOU, loopt zwaar achter. Daarbij leek het voor een aantal mensen dubbel werk, zeker gezien de ultgebreide publicatie in voorbereiding (het “Zeetrekboek”). Omdat het de enige manier voor de CvZ is om naar buiten te traden werd continuering van deze vorm van verslaggeving wel wenselijk geacht. In overleg met de Limosa-redactie werd besloten de opzet van de verslagen te wijzigen en bovendien middels een verhoogde frequentie de achterstand in te lopen. De voornaamste wijziging zal zijn dat, naast een overzicht van de hoeveelheid werk in het verslagjaar, uitsluitend een chronologisch overzicht wordt gegeven van de trekbewegingen voor onze kust. Bijzonderheden van het verslagjaar zullen daarnaast kort worden belicht in een afzonderlijk artikel dat kort op het jaarverslag zal worden gepubliceerd. Daarbij zal een aantal soorten voortaan in de CDNA-verslagen worden gepubliceerd (naast de gebruikelijke zeldzaamheden ook minder zeldzame verschijningen als bijv. het Vaal Stormvogeltje). Eventuele op- of aanmerkingen t.a.v. deze wijzigingen zijn van harte welkom.