Evenals in de 3 voorafgaande jaren is van de zeetrek langs Scheveningen in 1980 een verslag gemaakt. Met behulp van betere druktechniek zijn foto’s van 5 in Nederland minder algemene meeuwensoorten opgenomen. Als aanvulling op de grafieken en de bespreking van meer dan 100 soorten zijn de volgende appendices opgenomen: – Grote meeuwen vergeleken – Determinatie van vliegende grondeleenden – Zeetrek & Ecologie (ook als lezing tijdens het zeetrekweekend) Ondanks dat dit alweer het 4e jaarverslag is, zijn in 1980 toch weer nieuwe aspecten van vogelbewegingen langs de kust naar voren gekomen. De lezer oordele verder zelf.