Zoals al eerder werd aangekondigd zel ook dit najaar de mogelijkheid bestaan op het voormalig REM-eiland waar te nemen. Voor diegenen die nog niet van deze mogelijkheid hebben geprofiteerd zou dit weleens de laatste kans kunnen zijn. Najaar ’81 gaat het om de laatste twee weken van September en de eerste twee weken van oktober verder moet nog worden nagegaan of er waarnemingsmogelijkheden zijn tuesen 10 en 20 augustus i.v.m. de door Scheveningen georganiseerde simultaantellingen.