Een aantal vogelsoorten zoals eenden, ganzen en alkachtigen ruien al hun vleugelpennen tegelijkertijd en kunnen dan een aantal weken niet vliegen. Deze vogels ruien de pennen doorgaans op plaatsen waar voedsel en veiligheid van nature zijn gegerandeerd. Naast de trek tussen zomer- en winterkwartier vertonen ze in de zomer dan ook vaak een trek naar en van een specials ruiplaats. Van de op zee verblijvende vogels zijn de verschillende ruigebieden nog maar ten dele bekend. De kans is groot dat er her en der op de Noordzee voor onze kust alsmede op de wadden en zeearmen vogels hun slagpennen ruien zonder dat dit ooit is opgemerkt. Mede in verband met do bescherming (vogels zijn in de periods dat ze niet kunnen vliegen extra kwetsbsar) is een betere kennis van de ruiplaatsen en ruiperioden van belang.