Om een beter inzicht te krijgen in het wintervoorkomen van een aantal sternsoorten in Nederland en België, verzoek ik om toezending van alle waarnemingen en vondsten van Grote Stern (Sterna sandvicensis), Visdief (S. hirundo), Noordse Stern (S. paradisaea), Dwergstern (S. albifrons) en Zwarte Stern (Chlidonias niger) in november, december, januari en februari gedurende de periode november 1950 – februari 1981 in beide landen. Men gelieve bij toezending datum, plaats, aantal, verenkleed (eerste winterkleed, winterkleed of zomerkleed), omstandigheden, waarnemer(s) en erentuele andere gegevens te vermelden. Alle toezenders zuilen worden bedankt.