Om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen van de Lachstern (Gelochalidon inilotica) in Nederland on België, verzoek ik om toezending van alle waarnemingen en vondsten gedurende de periode 1951-80 in beide landen. Men gelieve bij toezending datum, plaats, aantal, verenkleed, omstandigheden, waamemer(s) en eventuele andere gegevens te vermelden. Alle toezenders zullen worden bedankt.