Op de jaarvergadering, 17 april a.s. te Amsterdam, zal het bestuur een aantal voorstellen doen die voor wat betreft het werk van de CvZ tamelijk ingrijpend zijn. Het gaat vooral om uitbreiding van een aantal aktiviteiten, om een grotere betrokkenheid van de leden en dergelijke. Het is duidelijk dat op de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden wordt gerekend. CJC De resultaten van het telwerk op Meetpost Noordwijk zullen worden gepubliceerd. Om uiteindelijk tot een goed artikel in Limosa te komen zal eerst een viertal rapporten verschijnen waarin een uitgebreid overzicht wordt gegeven van het telwerk en de resultaten. We houden ons aanbevolen voor kritische opmerkingen maar ook medewerking (meer direct) wordt ten zeerste op prijs gesteld. Een ieder die tijd heeft om te helpen bij de verslaglegging roepen we hierbij op(020-446053, C.J. Camphuysen, postbus 53153, 1007 RD Amsterdam).