Bundeling van de resultaten van zes jaar zeetrektellen tot een publicatie als extra nummer van Limosa. Het werk aan het zeetrekboek begint, voor velen waarschijnlijk ongemerkt, te vorderen. Voor de uitwerking van de basisgegevens is extra geld vrijgemaakt om het werk voort te kunnen zetten tot en met 31 maart 1982. Tegen die tijd zullen naar verwachting de meeste soorten zijn uitgewerkt.