In het najaar van 1981 is in West-Nederland gedurende de periode 8 t/m 16 augustus op 12 verschillende plaatsen naar trekkende sterns (Visdieven Sterna hirundo) uitgekeken. Omdat de afgelopen jaren bij de Visdieventrek gigantische aantallen trekkende vogels aan de Zuidhollandse kust te zien waren, gingen wij ons afvragen waar die trekkers vandaan kwamen. Omdat de trekgolf in de laatste uren voor zonsondergang escaleerde, ging onze belangstelling uit naar teluren tussen 17.00 en 22.00 uur. Door nu zo gespreid mogelijk over Zuid-Holland waar te nemen, kon wellicht de oorsprong van de trekgolf gevonden worden. Een gespreide trek over het binnenland van enkele Visdieven per uur kan – langs de gehele kust gestuwd – een grote stroom bij kustplaatsen veroorzaken met meerdere duizenden sterns per uur.