Binnen de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ.) is een, voorlopig informele, werkgroep opgericht ter bevordering van het verzamelen van avifaunistische gegevens op het Nederlands Continentaal Plat. Doel is om te komen tot een off-shore project, zoals bijvoorbeeld door het Britse ‘Seabirds at Sea Team’ (SAST) is uitgevoerd in het Britse deel van de Noordzee. Bij een eventueel off-shore project in de Nederlandse Noordzee, zal het onderzoek organisatorisch geliëerd moeten worden aan een wetenschappelijk instituut (NIOZ, RIN, TIZ e.d.). De CvZ. zal zijn bijdrage vooral kunnen leveren op het personele vlak. De wens om te komen tot een degelijk avifaunistisch onderzoek in het Noordzeegebied is al in vele publicaties naar voren gebracht. Naar aanleiding van een projectbeschrijving, waarin doelstellingen en werkwijze van een off-shore project worden voorgesteld, bleken G.C. Boere, C. v.d. Burgt, B. de Groot, A.L. Spaans, C. Swennen, K.H. Voous, J. Wattel en W.J. Wolff bereid in een aanbevelings-comité zitting te nemen. De weg staat nu open voor het verwerven van de noodzakelijke fondsen.