Terwijl reeds gewerkt wordt aan de nieuwe samenstelling van ZWS-verslag 1982, wil ik alsnog meedelen dat het verslag over 1981 verkrijgbaar is. Dit is het vijfde en laatste verslag dat in deze vorm is uitgebracht. Naast de geïllustreerde verslaggeving (die enigszins bekend mag worden geacht), waaraan een aantal samenvattingen in het Engels is toegevoegd voor de buitenlandse lezers, krijgen de volgende onderwerpen extra aandacht: – Het fourageergedrag van de Kleine Jager – De samenhang tussen wind en vogeltrek – De gecoördineerde Visdieventellingen in West-Nederland in augustus 1981.