Nadat het in 1983 i.v.m. een verbouwing, gepaard gaande met aware werkzaanheden, voor zeetrekwaarnemers niet aantrekkelijk was on op Meetpost Noordwijk te tellen, zal hst eiland in 1984 weer net CvZ-leden bemand kunnen worden. In principe zijn er mogelijkheden van januari t/m September. Waarschijnlijk kan die periode van onze kant niet volledig worden benut door gebrek aan waarnemers. Het bestuur heeft daarom besloten prioriteiten te stellen t.a.v. de perioden waarin MpN bemand zal worden, nl. 1. de winter, 2. de zomer, 3- voor- en najaar. Deze volgorde is gekozen omdat van de wintermaanden nog praktisch niets bekend is van de MpN terwijl het een bijzonder interessante tijd is voor bijv. alkachtigen. Ook de zomer is nog een lacune die nu opgevuld zou kunnen worden.