De jaarvergadering zal komend jaar gehouden worden tijdens het zeetrekweekend van 28-30 September te Camperduin. Noteer ook deze data alvaat in de agenda. Nadere mededelingen volgen.