Zoals reeds op het zeetrekweekend is aangekondigd zal er vanaf 1 januari 1984) een nieuwe uurtotaalkaart in gebruik worden genomen. Door enige vertraging is het mogelijk dat deze kaart pas rond half januari kan worden verspreid. Bij deze wordt iedereen verzocht om zolang geduld te hebben en de gegevens vanaf 1 januari 1984 in ieder geval niet op de oude kaart in te vullen. De oude en de nieuwe kaart kunnen niet door elkaar gebruikt worden. Samen met de nieuwe uurtotaalkaart zal ook een handleiding worden rondgestuurd, hierin staat aangegeven hoe deze kaart ingevuld dient te worden.