Na zes jaren achtereen een jaarverslag te hebben gemaakt van de zeetrek langs Scheveningen, wordt voor de verslaggeving van 1983 een andere koers gekozen. De zeetrekgegevens zullen – behalve in de CvZ verslagen – ook opgenomen worden in een geheel nieuw tijdschrift voor de Haagse regie, ‘Trekvogels’ genaamd.