Van 28 t/m 30 september a.s. zal er weer een zeetrekweekend gehouden worden bij de Hondsbossche Zeewering. In dit weekend wordt de jaarvergadering gehouden en kunnen dia’s van de leden worden vertoond. Er wordt weer gebruik gemaakt van de accommodatie in de kampeerboerderij van J. de Boer, Jaagkade 3 te Groet (gem. Schoorl), waar men vanaf vrijdagavond 20 uur terecht kan. Dit is vanaf Alkmaar te bereiken met NZH bus 169 richting Camperduin, halte “Bokkesprong”. Overdag zal zeetrek geteld worden bij Paviljoen Minkema. Gezien de grote opkomst en positieve geluiden van vorig jaar verwachten wij ook nu weer veel mensen en veel enthousiasme. De kosten zijn ƒ 25,- per persoon voor het hele weekend, inclusief het eten. In verband hiermee en in verband met het aantal overnachtingsplaatsen wordt iedereen verzocht zich vóór 22 september op te geven bij Jan den Ouden.