Inmiddels heeft ieder CvZ-lid een aantal nieuwe uurtotaalkaarten met een handleiding toegezonden gekregen. Zoals ook in de handleiding vermeld staat en dus bekend mag worden verondersteld, kunnen oude en nieuwe kaarter, niet door elkaar gebruikt worden. Men wordt verzocht om alle uren vanaf 1 januari 1984 op nieuwe kaarten in te sturen en tevens de handleiding grondig te bestuderen en de aanwijzingen t.b.v. het invullen van de kaarten nauwkeurig op te volgen.