Sinds begin dit jaar wordt de CvZ weer in staat gesteld om op Meetpost Noordwijk waar te nemen. Op dit door Rijkswaterstaat beheerde meetplatform kunnen steeds van maandag tot vrijdag twee CvZ-leden zeetrek tellen. Dot nu toe zijn in 1984 echter slechts in twee weken waarnemers op de Meetpost geweest. Dit werd deels veroorzaakt door een volledige bezetting van de eiland- of transportcapaciteit door betalende meetinstanties. Daarentegen is het ook diverse malen voorgekomen dat er voldoende ruimte was, maar dat er geen waarnemers ter beschikking waren om te gaan tellen. Dat is bijzonder jammer voor een unieke zeetrektelpost als Meetpost Noordwijk is! De CvZ streeft ernaar de geboden gelegenheid zo volledig mogelijk te benutten en doet daarom een beroep op haar leden om zich aan te melden als teller op de Meetpost. Zowel korte- als lange termijn aanmeldingen zijn welkom ( tot eind 1985). Vooral urgent is nu de korte termijn planning, m.a.w. wie telt er volgende week? Wie zich nog de donderdag tevoren opgeeft, kan in principe de week daarop op de Meetpost tellen. Mochten zich onverhoopt meer dan twee potentiële waarnemers melden dan geldt voorrang voor degenen die zich het eerst opgegeven hebben. De kosten zijn beperkt tot ƒ 137,50 voedingskosten. Inlichtingen en aanmelding bij: Anja van der Niet Willem Kuijperstraat 68 2584 XX Scheveningen tel. 070-543916