Sinds enige jaren worden tellingen van stookolievogels verzameld en verwerkt door het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (N.S.O.). Tegenwoordig sturen de meest actieve tellers hun tellingen wel al in bij het NSO, zodat er over de afgelopen tien jaar wel een redelijk volledig beeld van de aantallen op de Nederlandse kust aanspoelende zeevogels is te schetsen.