Het zeetrekweekend 1984 staat al weer voor de deur. Van vrijdag 28 t/m zondag 30 september zal dit gehouden worden bij de Hondsbossche Zeewering. Tijdens dit weekend zal er een huishoudelijke vergadering belegd worden op zaterdagavond, waarna Kees Woutersen iets over een dit voorjaar georganiseerde Stormmeeuwentelling zal vertellen. Op vrijdag- en zaterdagavond is er ook de gelegenheid om dia’s te vertonen en te bewonderen. Mensen die dia’s willen vertonen doen er verstandig aan dit van te voren te melden zodat bij een groot aanbod er rekening mee gehouden kan worden. Vanzelfsprekend zal er overdag zeetrek geteld worden bij Paviljoen Minkema.