Dit najaar organiseert de CvZ weer een simultaantelling. Deze is vastgesteld op het weekend van 20 en 21 oktober a.s. We hopen dat zo veel mogelijk posten bemand zullen werden, ook op de Waddeneilanden, in België en wellicht Cap Griz Nez. Wie in staat is ergens zeetrek te tellen wordt verzocht dit even te melden zodat een overzicht verkregen wordt om zo nog waarnemers in te kunnen schakelen op eventueel nog niet bezette telposten. Men wordt verder verzocht op beide dagen in ieder geval tussen 08.00 uur en 12.00 uur te tellen en zo veel langer als mogelijk is. Als bovendien op alle posten ook de Kokmeeuwen geteld worden belooft het beslist weer een zeer interessante simultaantelling te worden. De uurtotaalkaarten van de telling worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na de telling ingewacht om een snelle verslaggeving te bewerkstelligen.